Nyheter

Nytt fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen. Les mer her...

Endelig har vi inkasso i eget hus!

Vi har gleden av å meddele at Hokas Credit AS starter egen inkassodrift.

Nytt fra første juli 2016

Nye gebyr og rentestatser fra 2016. Les mer her.

5 tips til å redusere kredittiden

Desto kortere kredittiden til kundene er desto raskere vil pengene sirkulere, og virksomhetens likviditet vil styrkes. Les mer her...

Nytt fra nyttår 2015

Nye satser for 2015. Purregebyret og forsinkelsesgebyret økes og forsinkelsesrenten går ned. Les mer her...

Forskriftsendringer fra 1.juli 2014

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten for annet halvår 2014. Rentesatsen er fastsatt til 9,50 prosent p.a. Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner er fastsatt til 320 kroner. Les mer her.

Nytt fra nyttår

Fra 1. januar 2014 skal inkassosatsen være 640 kroner. Rentesatsen skal være 9,50 prosent p.a. Fastsatt standard- kompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 320 kroner. Les mer her.

Forskrift om forsinket betaling

Fastsettelse av forsinkelsesrente og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner fra 1. juli 2013 Les mer her...

Regler fra 1. juli

Forsinkelsesrenten vil være styringsrenten pluss 8 % Forsinkelsesgebyret mellom virksomheter blir 40 euro (300 norske kroner). Les mer her...

Prøv vår kalkulator

Klikk her og du kan beregne hva det vil koste at være kunde av Hokas og hva Dere kan spare.

Tekst – Norsk

  • Hokas Credit Management