Endelig har vi inkasso i eget hus!

Vi har gleden av å meddele at Hokas Credit AS starter egen inkassodrift. Dette som et ledd i å videreutvikle vårt produkt og ivareta hele vår verdikjede på en optimal måte.

Vårt nye inkassoselskap Hokas Collection AS, vil være i full drift fra 2017.

Våre saksbehandlere er bevillingshavere og har mange års erfaring. Dette er vår garanti for å  levere det beste inkasso håndverk og ikke minst ivareta deres kunder på en vennlig og profesjonell måte.

Hva betyr det for dere?

  • Dere får bedre betingelser
  • Vi vil levere en inkassotjeneste med fokus på kvalitet og høy løsningsgrad
  • Vi ivaretar dine kunder og sikrer et fremdeles godt kundeforhold
  • Fast saksbehandler og god oppfølging
  • Forbedret integrasjon mellom fakturaoppfølgingsystemet og inkasso

hokascollection

Tekst – Norsk

  • Hokas Credit Management