Nytt fra 1. januar 2017

Fra 1. januar 2017 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen

  • Inkassosatsen økes til 700 kroner fra 1. januar 2017 (fra tidl. 670 kroner). Oppdatering fra Justisdepartementet den 22.12.2016
  • Rettsgebyret økes til 1049 kroner fra 1. januar 2017 (tidl.1025 kr)
  • Forsinkelsesrenten er opprettholdt på 8,50 % fra 1. januar 2017 (tidl. 8,50 % fra 1. juli 2016)
  • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader (forsinkelsesgebyret) settes ned med 10 kr til 360 kroner fra 1. januar 2017 (tidl. 370 kr). Jfr. forsinkelsesrenteloven § 3a første ledd

Link til kilde for informasjon

Tekst – Norsk

  • Hokas Credit Management