Ikke purr


Det er viktig å purre kunder som ikke betaler, samtidig som man ikke vil irritere kunder unødvendig.

Hokas kommer med løpende forslag om hvilke fakturaer og debitorer som skal videre i innfordringsprosessen, og du har alltid mulighet for å velge : “Ikke purr”.

Ønsker Dere å gi kunden ekstra service, anbefaler Hokas at det sendes ut:

Kunden vil føle seg verdsatt og samtidig få en oppfattelse av at man som kreditor har god oversikt og gode rutiner.
Se neste funksjon